Subskrybuj Naukowy Przegląd Dziennikarski | Journalism Research Review Quarterly RSS

1. Spis treści i stopka redakcyjna
2. O  Wojciechu Kajtochu
3. Władysław Marek Kolasa, Dorobek naukowy i literacki Wojciecha Kajtocha (analiza bibliometryczna)
4. Mateusz Flont, Bibliografia prac Wojciecha Kajtocha
5. Olga Białek-Szwed, Wojciech Kajtoch – krytyk, literat, publicysta
6. Ryszard Filas, Wojciecha Kajtocha prasoznawstwo swoiste
7. Aleksander Kiklewicz, Tekstowy obraz świata w perspektywie semiologicznej, imagologicznej i mediologicznej (wokół koncepcji Wojciecha Kajtocha)
8. Adam Mazurkiewicz, Wojciecha Kajtocha spojrzenie na literaturę i kulturę popularną
9. Jadwiga Mizińska, Ujarzmić żywioł języka? Inspiracje i zagadki Wojciecha Kajtocha (esej)
10. Edyta Żyrek,  Reportaż historyczny w kulturze partycypacji. Analiza projektu „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” Anety Prymaki-Oniszk
11. Jacek H. Kołodziej, Rozmowa z Wojciechem Kajtochem Kraków, 12 i 18 marca 2023 r.
12. „Nowa proza” na granicy epok. Wojciech Kajtoch odpowiada na ankietę Andrzeja Śnioszka
13. Głosy o prasoznawczych książkach Wojciecha Kajtocha
14. Michał Wilczewski, Wojciech Kajtoch, „Wykład wykładu. Rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk. The lecture about a lecture. On Olga Tokarczuk’s Nobel speech”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021
15. Valery Stefanov, Andreana Eftimova, „Twyrdjat zapoznati. Ezikowi markeri za (ne)dostowernost na medijnija tekst”, University Press St. Kliment Ohridski, Sofia 2023
16. Artur Trudzik, Badania nad czasopiśmiennictwem emigracyjnym w latach 1946-1949 (komunikat z badań)

Strony

ad