Rada Naukowa

Rada Naukowa Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego od 1.01.2021

 

prof. zw. dr hab. Janusz W. Adamowski – przewodniczący - Uniwersytet Warszawski; ORCID: 0000-0002-0658-9683 j.w.adamowski@uw.edu.pl
 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu tedbak@wp.pl

prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz - Uniwersytet Śląski nr ORCID: 0000-003-3988-8011 krystyna.doktorowicz@us.edu.pl

prof. UP dr hab. Bogdan Fischer – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, ORCID: 0000-0002-1893-5870 – bogdan.fischer@up.krakow.pl

dr hab. Dagmara Głuszek-Szafraniec – Uniwersytet Śląski, ORCID: 0000-0002-9411-197X dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
 
prof. dr hab. Alicja Jaskiernia – Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0001-8412-7217 a.jaskier@gmail.com
 
prof. UJ dr hab. Wojciech Kajtoch – Uniwersytet Jagielloński - ORCID: 0000-0003-3000-2384 wkajt@poczta.onet.pl
 
prof. UJ dr hab. Andrzej Kaliszewski – Uniwersytet Jagielloński - ORCID: 0000-0003-2755-4073 andrzej.kaliszewski@uj.edu.pl
 
dr Małgorzata Kolankowska – Uniwersytet Wrocławski - ORCID: 0000-0002-9804-9210; kolankowska.malgorzata@gmail.com
 
prof. ucz. dr hab. Mariusz Kolczyński – Uniwersytet Śląski – ORCID: 0000-0002-0355-4004mariusz.kolczynski@us.edu.pl
 
prof. dr hab. Viktor Khroul - Uniwersytet Łomonosowa Moskwa i National Research University Higher School of Economics; ORCID: 0000-0002-9527-8050; vkhroul@hse.ru

prof. dr hab. María José Pérez - Universidad Complutense Madrid; ORCID: 0000-0002-2072-7878 ; mjperezp@ucm.es;
 
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; ORCID: 0000-0003-0521-4916misztal@jednosc.com.pl

dr hab. Péter Pátrovics - Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Węgry - patrovics.peter@btk.elte.hu 
 
prof. dr hab. Michael Roither  - Eisenstadt Univeristaet; michael.roither@fh-burgenland.at

Prof. dr hab. Qu Ru - Beijing Institute of Intercutural Communication Beijing International Studies University - quru@vip.sina.com
 
prof. UŚ dr hab. Paweł Sarna – Uniwersytet Śląski - ORCID: 0000-0003-4211-2310; p@sarna.com
 
prof. dr hab. Jacek Sobczak – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Częstochowa – ORCID: 0000-0002-22318824; jmwsobczak@gmail.com
 
prof. zw. dr hab. Krzysztof Stępnik – Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej - ORCID: 0000-0003-4172-231X; kstepnik1@wp.pl
 
prof. UW dr hab. Dariusz Tworzydło - Uniwersytet Warszwski - ORCID: 0000-0001-6396-6927; dariusz@tworzydlo.pl
 
dr Paweł Urbaniak Uniwersytet Wrocławski - ORCID: 0000-0003-1458-7765; pawel.urbaniak@uwr.edu.pl
 
dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, Uniwersytet Śląski – ORCID: 0000-0002-7951-3698; miroslawa.wielopolska-szymura@us.edu.pl

prof. dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski – ORCID: 0000-0001-7454-5343 aleksander.wozny@interia.pl
 
prof. dr hab. Irena Zavrl dr h.c. - Eisenstadt Univeristaet; ORCID: 0000-0002-0538-9671 irena.zavrl@fh-burgenland.at

 

Rada Naukowa w latach 2012 - 2020 

prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

prof. dr João Canavilhas (Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugalia)

prof. dr Mana Jesus Casals Carro (Instytut: Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania)

prof. dr Miguel Carvajal Prieto (Universidad Miguel Hernandez de Elche, Hiszpania)

prof. dr Daniel Cohen (Universidad Nacional de La Rioja, Argentyna)

prof. dr James Curran (University of London, Wielka Brytania)

prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz (Uniwersytet Śląski)

prof. dr Jose Luis Gonzalez Esteban, (Universidad Miguel Hernandez de Elche, Hiszpania)

prof. dr Jose Alberto Garda Aviles (Universidad Miguel Hernandez de Elche, Hiszpania)

prof. dr hab. Wiesław Godzic (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Polska)

prof. dr Octavio Islas (Internet-Catedra de Comunicación Estrategica y Cibercultura del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de Mexico, Meksyk)

prof. dr hab. Maciej Kawka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dafne Garda Lucero (Universidad Nacional de Córdoba, Argentyna)

prof. dr Carlos Macia (Universidad Carlos III de Madrid, Madryt, Hiszpania)

dr hab. Maria Magoska (Uniwersytet Papieskim Jana Pawła II w Krakowiei, Polska)

prof. dr Victor Manuel Perez Martinez (Universidad San Jorge de Zaragoza, Hiszpania)

prof. dr Gutemberg Medeiros (Universidade de Sao Paulo, Brazylia)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr Denis Porto Renó (Universidad del Rosario, Bogota, Kolumbia)

prof. dr hab. Franck Renucci (Universite du Sud Toulon-Var, Laboratoire I3M - Information, Milieux, Medias, Mediation, Francja)

prof. dr Michael Roither (Donau-Universitat Krems, Austria)

prof. dr Raimo Salokangas (University of Jyvaskyla, Finlandia)

prof. dr hab. Jerzy Snopek (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polska)

prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

prof. dr hab. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Polska)

prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Irena Zavrl dr h.c. (Universität Burgenland, Austria)

ad