Credo

Naukowy Przegląd Dziennikarski to pismo internetowe – kwartalnik - dla badaczy dziennikarstwa i osób zainteresowanych mediami i ich tworzeniem, jak również wpływem mediów na społeczeństwo. Jest forum dla teoretyków, którzy poszukują nowatorskich rozwiązań problemów, a badania ich będą drogowskazem dla praktyków.  Strony Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego są otwarte dla każdego, kto w nauce o dziennikarstwie ma coś ważnego i ciekawego do powiedzenia, zwróci uwagę na zapomniane zjawiska, ale także pochyli się nad najnowszymi.

Wiadomo, że w dziennikarstwie niemal z dnia na dzień wszystko się zmienia, powstają nowe gatunki i formy przekazu. Ludziom mediów zależy, by trafiać jak najszybciej do odbiorców, dlatego badacze mediów nie mogą być w tyle za dziennikarzami, muszą im dorównywać kroku, a nawet być o ten przysłowiowy krok dalej.

Redakcji Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego zależy na wymianie doświadczeń, pokazaniu jak wygląda współczesne dziennikarstwo (czy to tylko gonitwa za sensacją?)  i stan badań mediów w Europie, w jej centrum jak i na świecie w ogóle oraz najcichszych jego zakątkach (media są przecież wszędzie). Zapraszamy do dyskusji o mediach (prasie, radio, telewizji, Internecie): prezentacji ich, sposobach zarządzania nimi, pokazywania jak wiele dziś zależy od wizualizacji mediów, wreszcie jakie metody badawcze stosują medioznawcy w badaniu prasy, radia, telewizji oraz Internetu, jak rozwiązywane są problemy etyczne i prawne.

Redakcja Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego sugeruje, by nie pisać wyłącznie w języku angielskim. Redakcja wychodzi z założenia, że każdy badacz ma pisać w swoim ojczystym języku, byle miał coś ważnego do powiedzenia. Teksty w numerze będą zamieszczane w języku rodzimym autora, natomiast ich streszczenia w języku angielskim i polskim. Teksty zamieszczane w Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim są recenzowane przez medioznawców, a po ich publikacji także przez Czytelników, którzy w każdej chwili mogą podzielić się swymi uwagami. Krytyczne opinie Odbiorców są dla Redakcji bardzo cenne. Nie boimy się konfrontacji wiedzy, która ma służyć dobru społecznemu, dlatego nic w Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim się nie ukaże, co jest banałem, bądź nieprawdą.

ad