Redakcja

Redakcja Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego - od 1.01.2021 roku:
 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński - redaktor naczelny - Uniwersytet Śląski nr ORCID: 0000-0002-8051-8488 kazimierz-wolny-zmorzynski@wp.pl
 
mgr Urszula Kuźnik  - I zastępca redaktora naczelnego – Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0002-5669-9266 urszula.kuznik@gmail.com
 
 prof. UR dr hab. Wojciech Furman - z-ca redaktora naczelnego – Uniwersytet Rzeszowski, ORCID: 0000-0002-5643-3281 wojciech.furman@wp.pl

prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz - Uniwersytet Śląski nr ORCID: 0000-003-3988-8011 krystyna.doktorowicz@us.edu.pl
 
prof. UJ dr hab. Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński - ORCID: 0000-0002-9914-851X ryszard.filas@uj.edu.pl
 
dr Krzysztof Groń – Politechnika Śląska – ORCID: 0000-0002-5152-0167; kgron@poczta.onet.pl

mgr Ada Grzelewska - redaktor językowy - Uniwersytet Śląski, ada.grzelewska@us.edu.pl
 
prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski - Uniwersytet Wrocławski - ORCID: 0000-6823-0705 jerzy-jastrzebski@wp.pl
 
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk - Uniwersytet Warszawski - ORCID: 0000-0002-7531-7024 t.kononiuk@uw.edu.pl
 
dr hab. Krzysztof Kowalik - Uniwersytet Warszawski - ORCID: 0000-0001-8511-6851
k.kowalik7@uw.edu.pl
 
dr Paweł Kuca Uniwersytet Rzeszowski nr ORCID: 0000-0001-9424-090X pawel.kuca@ur.edu.pl
 
dr Ryszard Tomasz Paulukiewicz Uniwersytet Śląski paul@paul.pl

dr Paweł Płaneta Uniwersytet Jagielloński – sekretarz redakcji - ORCID: 0000-0001-9757-9570 pplanet@pp.com.pl

Cao Yang - sekretarz redakcji ds. współpracy międzynarodowej - Uniwersytet Jagielloński - cy45978159@gmail.com

Redaktorzy językowi

prof. dr hab. Antonello Folco Biagini (język włoski),
prof. dr hab. Fabio Giglioni (język włoski),
mgr Ada Grzelewska (język polski) ada.grzelewska@us.edu.pl - kierownik Zespołu,
dr Collin Hales (język angielski),
prof. dr hab. Victor Khroul (język rosyjski),
dr Dafne Garcia Lucerno (język hiszpański),
prof. dr hab. Michael Roither (język niemiecki),
prof. dr hab. Jean Thierry (język francuski).

Współpracownicy
dr Katarzyna Bernat,
Tytus Ferenc,
dr Krzysztof Groń,
Joanna Kędra (Finlandia),
Amelia Serraller (Hiszpania),
dr Magdalena Winiarska.

ISSN: 2084-8064

Wydawca: 
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Web Designer:
Mateusz Sobejko

Radca prawny:
mgr Maria Rączy-Jamróg

Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2015-2020):
prof. dr hab. Wojciech Furman (UR)
prof UŚ dr hab. Marian Gierula (UŚ)
prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW)
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (UWr)
prof. dr hab. Marek Jeziński (UMK)
dr hab. Andrzej Kaliszewski (UJ)
prof. dr hab. Kamil Kardis
prof. dr hab. Maciej Kawka (UJ)
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk (UW)
dr Paweł Kuca (UR)
prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk (UŚ)
prof. dr hab. Gabriel Pala
prof. dr hab. Wiktor Pepliński (UG)
dr Marek Perlikiewicz (UG)
prof. dr hab. Leszek Pułka (UWr)
dr hab. Anna Ryłko (UG)
prof dr hab. Jacek Sobczak (USWPS)
prof dr hab. Marek Szulakiewicz (UMK)
dr hab. Dariusz Tworzydło (UW)

Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2014):
prof. dr Jose Alberto Garda Aviles
prof. dr Jose Luis Gonzales Esteban
prof. dr hab. Marian Gierula
prof. dr hab. Marek Jachimowski
dr Bartosz Jastrzębski
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
prof. dr hab. Marek Jeziński
prof. dr hab. Maciej Kawka
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
prof. dr hab. Ewa Nowińska
prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk
prof. dr hab. Wiktor Pepliński
dr Marek Perlikiewicz
prof. dr hab. Marek Szulakiewicz

Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2013):
ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk
dr Bogdan Fischer
prof. dr hab. Marian Gierula
prof. dr hab. Marek Jachimowski
prof. dr hab. Marek Jeziński
dr hab. Andrzej Kaliszewski
prof. dr hab. Maciej Kawka
prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk
dr Marek Perlikiewicz
prof. dr hab. Marek Szulakiewicz


Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2012):
prof. dr Jose Alberto Garcia Aviles
prof. UR dr hab. Wojciech Furman
prof. dr hab. Maciej Kawka
dr Małgorzata Kolankowska
prof. UJ dr hab. Bogusław Nierenberg
dr hab. Andrzej Nowosad
prof. UJ dr. hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

ad