Redakcja

Kazimierz Wolny-Zmorzyński (redaktor naczelny, e-mail),
Urszula Kuźnik (I z-ca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący, e-mail),
Wojciech Furman (z-ca redaktora naczelnego, e-mail),
Alicja Jaskiernia (redaktor naukowy),
Andrzej Kaliszewski (sekretarz naukowy),
Krzysztof Kowalik (redaktor naukowy),
Bogdan Fischer,
Małgorzata Kolankowska,
Tadeusz Kononiuk
Paweł Kuca,
Paulina Olechowska,
Paweł Sarna,
Magdalena Ślawska,
Joanna Szylko-Kwas,
Dariusz Tworzydło,
Paweł Urbaniak.
 

Redaktorzy językowi
prof. dr hab. Antonello Folco Biagini (język włoski),
prof. dr hab. Fabio Giglioni (język włoski),
dr Collin Hales (język angielski),
prof. dr hab. Maciej Kawka (język polski),
dr Wictor Khroul (język rosyjski),
dr Dafne Garcia Lucerno (język hiszpański),
prof. dr hab. Michael Roither (język niemiecki),
prof. dr hab. Jean Thierry (język francuski).

Współpracownicy
dr Katarzyna Bernat,
Tytus Ferenc,
dr Krzysztof Groń,
Joanna Kędra (Finlandia),
Amelia Serraller (Hiszpania),
dr Magdalena Winiarska.

ISSN: 2084-8064

Wydawca: 
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Web Designer:
Mateusz Sobejko

Radca prawny:
mgr Maria Rączy-Jamróg

Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2015 i 2016):
prof. dr hab. Wojciech Furman (UR)
prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW)
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (UPJP II)
prof. dr hab. Marek Jeziński (UMK)
dr hab. Andrzej Kaliszewski (UJ)
prof. dr hab. Maciej Kawka (UJ)
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk (UW)
dr Paweł Kuca (UR)
prof. dr hab. Wiktor Pepliński (UG)
dr Marek Perlikiewicz (UG)
dr hab. Anna Ryłko (UG)
prof dr hab. Jacek Sobczak (USWPS)
prof dr hab. Marek Szulakiewicz (UMK)
dr hab. Dariusz Tworzydło (UW)

Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2014):
prof. dr Jose Alberto Garda Aviles
prof. dr Jose Luis Gonzales Esteban
prof. dr hab. Marian Gierula
prof. dr hab. Marek Jachimowski
dr Bartosz Jastrzębski
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
prof. dr hab. Marek Jeziński
prof. dr hab. Maciej Kawka
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
prof. dr hab. Ewa Nowińska
prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk
prof. dr hab. Wiktor Pepliński
dr Marek Perlikiewicz
prof. dr hab. Marek Szulakiewicz

Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2013):
ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk
dr Bogdan Fischer
prof. dr hab. Marian Gierula
prof. dr hab. Marek Jachimowski
prof. dr hab. Marek Jeziński
dr hab. Andrzej Kaliszewski
prof. dr hab. Maciej Kawka
prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk
dr Marek Perlikiewicz
prof. dr hab. Marek Szulakiewicz


Recenzenci "Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego" (rok 2012):
prof. dr Jose Alberto Garcia Aviles
prof. UR dr hab. Wojciech Furman
prof. dr hab. Maciej Kawka
dr Małgorzata Kolankowska
prof. UJ dr hab. Bogusław Nierenberg
dr hab. Andrzej Nowosad
prof. UJ dr. hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

ad