Afiliacja autorów w latach 2018 - 2020

 Naukowy Przegląd Dziennikarski 4/2020 (36)

 1. Jerzy Jastrzębski,  Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Sztuczna inteligencja jako metafora
 2. Wojciech Kajtoch, Uniwersytet Jagielloński, Uwagi o języku kłamstwa w polityce
 3. Ryszard Filas, Uniwersytet Jagielloński Co się stało z prasą drukowaną w Polsce? Bilans ostatniej dekady (2010 – 2020)
 4. Paweł Hamera,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Rysunek satyryczny w polskich i anglojęzycznych badaniach historycznych oraz medioznawczych
 5. Paweł Płaneta, Uniwersytet Jagielloński,  The discourse on Poland in German newspapers 2017 - 2019

 
Naukowy Przegląd Dziennikarski 3/2020 (35)

 1. Michael Roither, Universiteat Burgenland Austria, Die Mischung macht es – nicht die Vermischung. Zum Zustand journalistischer Genres in Österreich und der Abgrenzung zur Marktkommunikation
 2. Igor Borkowski, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sytuacja gatunków dziennikarskich w systemie medialnym Republiki Czeskiej
 3. Zofia Sawicka, Uniwersytet Rzeszowski, Gatunki dziennikarskie w świecie arabskim
 4. Vołodymyr Pavliv,  Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Gatunki dziennikarskie a „postrewolucyjne” media w Ukrainie
 5. Barbara Leja,  Uniwersytet Śląski, Rozwój radiofonii w metropolii nowojorskiej

 
Naukowy Przegląd Dziennikarski 2/2020 (34)

 1. Zbigniew Chmielewski,  Uniwersytet Wrocławski, Public Relations w nadzywczajnej sytuacji. Jak małe i średnie firmy Polski wschodniej komunikowały w czasie pandemii 
 2. Ewa Boksa, Lidia Pasich,  Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Kielcach, Mechanizm cyberplotki w internetowej przestrzeni komunikacyjnej
 3. Marlena Sakowska-Baryła, Piotr Siemieniak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Cloud computing a przetwarzanie
 4. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski, O fotografii w prasie polskiej na przełomie XIX i XX wieku
 5. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, Sponsoring sportowy jako narzędzie wsparcia strategicznych i operacyjnych działań komunikacyjnych z uwzględnieniem potencjalnych korzyści medialnych

Naukowy Przegląd Dziennikarski 1/2020 (33)

 1. Marek Kacprzyk, Uniwersytet Warszawski, Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek medialny
 2. Artur Babicz, Uniwersytet Warszawski, Wpływ pandemii COVID-19 na rynek podcastingu sportowego w Polsce - analiza zjawiska
 3. Emilia Zakrzewska,Uniwersytet Warszawski,  Rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet w przekazach medialnych
 4. Agnieszka Marzęda, Uniwersytet Warszawski, Modelowe internetowe biuro prasowe
 5. Barbara Leja, Uniwersytet Śląski, Polonijne Radio Rytm w Metropolii Nowojorskiej

 
Naukowy Przegląd Dziennikarski 4/2019 (32)

 1. Anna Ginał, Uniwersytet Jagielloński, Obraz tragedii w kopalni "Wujek" 16 grudnia 1981 roku w wybranych filmach dokumentalnych
 2. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski, Sztuka reportażu wojennego według Melchiora Wańkowicza
 3. Marek Teler, Uniwersytet Śląski, "Procesy celebryckie" na łamach prasy II Rzeczypospolitej
 4. Zbigniew Chmielewski, Uniwersytet  Wrocławski, Od tożsamości do wizerunku - jak powstaje logo miasta. Studium przypadku - Jarosław. 
 5. Zuzanna Hasiewicz, Uniwersytet Śląski, Rola autora w felietonie na podstawie wybranych tekstów Marii Czubaszek i Jerzego Pilcha

Naukowy Przegląd Dziennikarski 3/2019 (31)

 1. Agnieszka Pawnik, Uniwersytet Jagielloński, Rozwój i znaczenie japońskiej prasy w okresie Meiji (1868-1912)
 2. Dagmara Mateja, Uniwersytet Warszawski, Fake newsy w społeczeństwie informacyjnym a organizacje fact-checkingowe
 3. Julia Bernacka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Internet jako przestrzeń nowych możliwości a naruszenia praw autorskich - analiza zjawiska w oparciu o proces linkowania
 4. Maciej Miżejewski, Uniwersytet Jagielloński, Die Idee der Freiheit der Medien und die Frage nach der verantwortung für das wort
 5. Oliwia Rybiałek, Uniwersytet Śląski, Mowa nienawiści w dyskursie medialnym

 
Naukowy Przegląd Dziennikarski 2/2019 (30)

 1. Magdalena Kowalczyk, Uniwersytet Śląski , "(Nie) jedyna płeć sportu". Wizerunek Justyny Kowalczyk w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych w latach 2006-2018
 2. Marcin Rożek, Uniwersytet Rzeszowski, Funkcjonowanie mediów samorządowych na przykładzie pisma samorządu miasta i gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy"
 3. Karolina Głodowska, Uniwersytet Warszawski, Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Obraz Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Europejskiej w głównych serwisach informacyjnych TVP i TVN
 4. Anna Tworz,  Uniwersytet Rzeszowski, Sposób komunikacji samorządu wojewódźtwa podkarpackiego z mieszkańcami i podmiotami zewnętrznymi
 5. Malwina Jankowska, Uniwersytet Szczeciński, Wykorzystanie social media jako narzędzia promocji programu regionalnego ośrodka TVP na przykładzie Facebooka i TVP3 Szczecin

Naukowy Przegląd Dziennikarski 1/2019 (29)

 1. Jan Manicki, Uniwersytet Warszawski, Preferencje użytkowników tradycyjnej i internetowej telewizji na podstawie badań ankietowych
 2. Marcin Karwot, Uniwersytet Śląski, "One man show". Wokół biografii i publicystyki Pawła Zarzeckiego
 3. Maria Bilińska, Uniwersytet Warszawski, Walka z dezinformacją w Europie - skupiona i skoordynowana czy rozproszona i niezorganizowana?
 4. Mateusz Musiał, Uniwersytet Opolski, Obraz Górnego Śląska w reportażu prasowym
 5. Rafał Drewno, Uniwersytet Śląski, Sztuka budowania emocji w reportażu - analiza retoryczna wybranych tekstów Wojciecha Tochmana

 
Naukowy Przegląd Dziennikarski 4/2018 (28)

 1. Angelo Sollano, Uniwersytet Szczeciński, Spreparowane we Włoszech „fake news” na temat Polski Ludowej i Jana Pawła II
 2. Aneta Krzyworzeka-Jelinowska, Uniwersytet Warszawski, Historia polityczna i ekonomiczna we Francji. Wczesne kształtowanie się w 1631-1870
 3. Dagmara Głuszek-Szafraniec, Uniwersytet Śląski, Prasa sportowa w Hiszpanii. Czy tradycja przetrwa
 4. Chrystian Poszwiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Przejęcie wydawnictwa a ochrona danych osobowych
 5. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Funkcja fotografii śledczych w materiałach prasowych - zarys problemu

ad